Animals. Твір з перекладом

Animals. Твір з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Animals

There are two types of animals.

We know wild animals.

They are those that live in the woods,

jungles­ and in the fields.

They are: foxes, tigers, wolves, eleph-
ants, hares and so on.

And there are animals that live near

the people.

They are called domestic animals.

And some of them even help people.

Horses, bulls, dogs help people a lot.

Domestic animals are cows, cats,

sheep and so on.

Many years ago when there were no

cars and trucks people used horses

and bulls working in the fields.

Dogs are our great friends but they

also guard our houses and they are

used in the army and by the police.

Cats catch mice and rats.

As for other domestic animals they

are also very useful.

Hens, ducks, geese, turkeys give

meat and eggs.

Cows and goats give milk.

Young cows, pigs and sheep give very

delicious meat.

It should be said that both wild and

do­mes­tic animals can be good actors

and we can see them in the circus.

There are animal-trainers that train

a certain kind of animals.

For example, Kucklachov has the thea-
tre where cats play main parts.

Such shows are really funny and

interest­ing.-

 

Тварини

Є два види тварин.

Ми знаємо диких тварин.

Це ті, котрі живуть у лісах, джунглях

і по­лях.

Це лиси, тигри, вовки, зайці і так

далі.

І є тварини, що живуть біля людей.

Їх називають свійськими

тваринами.

Де­які з них навіть допомагають лю­

дям.

Коні, бики, собаки дуже багато до­по­

ма­га­ють людям.

Свійські тварини — це корови, кіш­

ки, вівці і так далі.

Багато років тому, коли не було ма­

шин і вантажівок, люди використо­

вували биків і коней для роботи на

полях.

Собаки — наші великі друзі, але вони

також охороняють наші будинки і ви­

ко­ри­с­то­ву­ють­ся в армії і поліції.

Кішки ловлять мишей і пацюків.

Що ж до інших тварин, то вони теж

дуже корисні.

Кури, качки, гусаки, індики дають

м’я­со і яйця.

Корови і ко­зи дають молоко.

Телята, поросята і вівці дають дуже

смачне м’ясо.

Варто відзначити, що і дикі, і свійські

тва­ри­ни можуть бути гарними ар­тис­

тами, і во­ни можуть виступати в цир­ку.-
Є дре­си­ру­валь­ни­ки, що дресирують

виз­на­че­них тварин.

Наприклад, Куклачов має свій те­

атр, де виступають кішки.

Такі шоу дійсно цікаві і потішні.

Залишити відповідь