Американська їжа і напої. Твір англійською з перекладом

Американська їжа і напої. Твір англійською з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

American Food and Drink

What is “American” food? The answer is that it is part Italian, part British, part German, part Mexican, part Chinese… When people from other countries came to live in the US, they brought different cooking traditions. Some of them opened restaurants. Today Americans enjoy food from all over the world. Over the years some foreign dishes changed a little. Doughnuts were originally from Holland. In 1847 a young American boy told his mother that her doughnuts were never cooked in the middle. He cut out the centre and his mother cooked them — and they were very tasty

Maybe the US is most famous for “fast foods”. The first fast food restaurants served ham­burgers, but now they serve other kinds of food too. Inside there is often a “salad bar”, where you can help yourself to as much salad as you want. Americans eat a lot, and when they go to a restaurant, they don’t expect to be hun­gry afterwards. Most restaurants will put a lot of food on your plate — sometimes it can be too much. But if you can’t finish it all, don’t worry: they will give you a “doggy bag” and you can take it home. Most Americans now have a light break­fast instead of the traditional eggs, ba­con, toast, orange juice and coffee. But on week­ends there is more time, and a large late breakfast or early lunch is often­ eaten with family or friends.

 

Американська їжа і напої

Що таке «американська» їжа? Відповідь: це частково італійська, ча­с­т­ко­во англійська, частково ні­ мецька, частково мексиканська, частково ки­тайсь­ка їжа… Коли люди з інших країн приїжджа­ ли жити в США, вони привозили різні ку­лінарні традиції. Деякі з них відкривали ресторани. У даний час американці їдять стра­ ви з усього світу. З часом деякі іноземні страви не­ба­ га­то змінилися. Пончики почали го­ту­ва­ти в Голландії. У 1847-му маленький американський хлопчик сказав мамі, що її пон­чики не пропікаються в середині. Він вирізав середину, а мама так і п­ри­ го­ту­ва­ла — вони були дуже смачнo

Можливо, США більше відомі «швид­ ким харчуванням». Перші ресторани «швидкого хар­чу­ ван­ня» пропонували гамбургери, а зараз там пропонується й інша їжа. Усередині завжди є «са­лат­на стій­ ка», де ви можете взяти собі стільки са­ла­ту, скільки хочете. Американці їдять багато, але в ре­с­ то­ран вони ходять зовсім не тому, що го­лодні. У багатьох ресторанах дуже ве­ликі порції — іноді надто великі. Але, якщо ви не можете доїсти, вам да­дуть так званий «собачий пакет» і ви можете взяти додому те, що не доїли. Багато американців з’їдають легкий сніданок замість традиційної яєчні з беконом­, тостів, апельсинового соку і кави. Але у вихідні більше часу, і щ­іль­ний пізній сніданок чи ранній ланч часто з’їдається у колі родини чи з друзями

Залишити відповідь