American Holidays. Твір на англійській мові з перекладом

American Holidays. Твір на англійській мові з перекладом
1 Звезда2 Звезды (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

American Holidays

Probably the most widely celebrated

holidays­ in the United States

of America are Thanksgiving,

Independence Day and Christmas.

Thanksgiving Day is marked on the

fourth Thursday of November.

On this day Americans thank their God

for his blessings.

Families gather together for

a traditional dinner which includes

roast turkey and pumpkin pie.

Independence Day is marked on

the 4th of July as the birthday of

the United States as a free and

independent nation.

Generally, picnics, parades and

firework displays are held all over the

country on this day.

Christmas is the most important re­li-
gious holiday for Christians.

Gift-giving is very common at

Christmas.

American children look forward to

Christ­mas morning, when they find

gifts brought by Santa Claus.

Other important holidays are Easter,

La­bour Day and Memorial Day.

 

Американські свята

Напевно, найбільш популярними

свя­та­ми в С­по­лу­че­них Штатах Аме­

ри­ки є День Віддя­ки, День неза­

лежності і Різдво.-
День Віддяки відзначається в чет­

вер­тий четвер листопада.

У цей­ день американці дякують

Богу за послані їм милості.

Родини збираються разом за тради­

ційним обідом, що включає смаже­

ну індич­ку і гарбузовий пиріг.

4 липня відзначається День неза­

лежності, день народження Спо­лу­

че­них Штатів як вільної і незалежної

держави.-
Звичайно в цей день по всій країні

влаш­то­ву­ють­ся пікніки, паради

і феє­р­вер­ки.

Різдво — найважливіше релігійне

свя­то для християн.

Звичай дарувати подарунки на

Різдво дуже розповсюджений.

Американські діти з нетерпінням че­

ка­ють Різдвяного ранку, коли вони

зна­хо­дять подарунки, принесені

Санта Клаусом.

Інші важливі свята — це Великдень,

День праці і День Поминання.

Залишити відповідь