My Attitude to Sports. Твір на англійській мові з перекладом

My Attitude to Sports. Твір на англійській мові з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

My Attitude to Sports

If you want to be healthy, strong and

beau­tiful you should go in for sports.

Nobody likes to be stout and clumsy.

We enjoy watching nice bodies

of sportsmen, their strength and

adroitness.

When I go in for sports I feel wonderful.

I don’t sneeze or cough.

I am cheerful, active and full of energy.

In summer I go in for swimming or

rowing.

I enjoy spending winter holidays in the

country.

There I can ski or skate.

For those who have already decided

to go in for sports it is very important

to choose the kind of sports they like

best.

Some games are quiet, others are

very lively, active.

Some kinds of sports need simple

equipment and facilities, others need

rather complex ones.

I doubt whether the bare idea that

sport is helpful to make us healthy, will

make somebody go in for sports if he

doesn’t like physical exercises.

That’s why the lessons of physical

training­ at school are very important.

 

Моє ставлення до спорту

Якщо ви хочете бути здоровим,

силь­ним і красивим, вам треба за­

йматися спортом.

Нікому не подобається бути повним

і нез­г­раб­ним.

Нам подобається бачити кра­

сиві тіла спортсменів, їхню силу

і спритність.

Коли я займаюся спортом, я дуже

доб­ре себе почуваю.

Я не чхаю і не кашляю.

Я життєрадісний, активний і повний

енергії.

Улітку я займаюся плаванням чи вес­

лу­ван­ням.

Зимові канікули я люблю проводити

в селі.

Там я можу кататися на лижах чи на

ковзанах.

Для тих, хто вже прийняв рішення

зай­ня­ти­ся спортом, дуже важливо

виб­ра­ти вид спорту, що йому подо­

бається найбільше.

Деякі ігри спокійні, інші дуже рухли­

ві, активні.

Для одних видів спорту потрібно

дуже просте спорядження, для ін­

ших — до­сить складне.

Я сумніваюся, що сама думка про

те, що спорт корисний для здо­

ров’я, зму­сить когось займатися

спортом, якщо людина не любить

фізичні впра­ви.

Тому уроки фіз­культури

Залишити відповідь