Прогноз погоди. Твір на англійській мові з перекладом

Прогноз погоди. Твір на англійській мові з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

The Weather Forecast

We get wet through when we are

caught in a rainstorm without

a coat.

Sometimes we put on a sweater

and then find that the weather has

become hot.

We do not always know what weather

to expect.

On TV and radio there are daily

weather forecasts.

Sometimes, the forecast is not quite

right as the weather is not an easy

thing to fore­cast.

All day and night, weathermen are

collecting information from ships,

planes, weather stations, and space

stations.

With the help of this information, they

can understand what the weather will

be like during the next few days.

Although no two days will have exactly

the same weather, some types of

weather people can forecast.

When a barometer shows high

pressure, the weather will

be calm.

In winter it will be cold and frosty.

In summer it usually means misty

morn­ings­ and hot sunny days.

 

Прогноз погоди

Ми промокаємо до нитки, коли по­

трап­ляє­мо під зливу без пальта.

Іноді ми надягаємо светр і ви­яв­ляє­

мо, що погода стала більш теплою.

Ми не завжди знаємо, яку погоду

вар­то очікувати.

Є щоденні прогнози погоди по те­ле­

візо­ру і радіо.

Іноді прогноз не завжди правиль­

ний, тому що погоду важко проро­

чити.

Цілодобово метеорологи збирають

інфор­ма­цію з кораблів, літаків, ме­

тео­ро­ло­г­і­ч­них станцій, космічних

станцій.

За допомогою цієї інформації

вони можуть зрозуміти, яка буде

погода про­тя­гом наступних декіль­

кох днів.

Хоча погода не може бути абсолют­

но однаковою протягом двох днів,

усе-таки люди можуть її прогно­

зувати.

Коли барометр показує високий

тиск, погода буде тихою.

Узимку вона буде холодною і мо­роз­

ною.

Літом це звичайно означає

туман ран­ка­ми і жаркі

сонячні дні.

Залишити відповідь