My Biography. Твір на англійській мові з перекладом

My Biography. Твір на англійській мові з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

My Biography

Let me introduce myself.

My full name is Natalya Nickolayevna

Ivanova, though it sounds rather pom-
pous for a girl of my age.

I was born on the 7th of May, 1985, in

the village of Bakino, Chutovo district,

the Poltava Region.

Two years ago our family moved to

Poltava where I live now together with

my pa­rents.

I was born in the family of the office-
workers.-
I am an only child in the family.

As my mother had no possibility to

be a housewife I had to be taken to

a nursery when I was not more than

two years old.

I don’t remember that time at all.

Anyhow, I can remember quite well

how much I hated going to the nursery

when I was three or four.

It was not because the children were

ill treated there.

I guess it’s just too early for any child

of this age to be taken away from his

mother.-
Now I’m a pupil of the eleventh form of

a secondary school.

I am finishing school this year and

I want to enter the University.

That is why I have to study twice as

hard as an ordinary pupil.

I take an active part in social life,

attend sport sections and subject

clubs.

My favourite subjects are English,

Russian and Literature.

 Моя біографія

Дозвольте представитися.

Моє повне ім’я — Наталя Микола­

ївна Іванова, звичайно, це звучить

надто солідно для дівчини мого віку.

Я народилася 7 травня 1985 року

в се­лі Бакино Чутівського району

Пол­тавсь­кої області.

Два роки тому наша родина пе­ре­їха­

ла у Полтаву, де я зараз живу зі свої­

ми батьками.

Я народилася у родині службовців.

Я єдина дитина в родині.

Оскільки в ма­ми не було можливості

бути до­мо­гос­по­дар­кою, мене зму­

шені були віддати в ясла, коли мені

не ви­пов­ни­ло­ся ще і двох років.

Я зовсім не пам’ятаю того часу.

Проте я досить добре па­м­’­я­таю,

як сильно я ненавиділа ходити у ди­

тя­чий садок, коли мені було три чи

чо­ти­ри роки.

І зовсім не від того, що з дітьми по­

гано поводились.

Мені здається, для дитини це за­

надто рано бути відірваною від

матері.

Зараз я учениця 11 класу загально­

освітньої школи.

Я закінчую школу цього року і хо­чу

всту­пи­ти до університету.

Саме тому мені доводиться ретель­

но учитися.

Я беру активну участь у г­ро­мадсь­ко­

му житті школи, відвідую спортивні

секції і предметні гуртки.

Мої улюблені пред­ме­ти — англійська

мова, російська мова і література.

Залишити відповідь