My Favourite TV Programme. Твір англійською з перекладом

My Favourite  TV Programme. Твір англійською з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

My Favourite

TV Programme

My favourite TV programme is “While

Everyone’s at Home”.

My parents and my brother like it too,

so we watch it all together.

In this programme we meet

interesting people.

They tell us about themselves and

their work, introduce members of

their fami­lies.

The atmosphere of the programme is

very friendly and informal.

The participants often tell amusing

sto­ries and make jokes.

Sometimes I feel as if they are our

guests, our close friends, sitting with

us in our living-room.

Another interesting feature of this pro-
gramme is the “do-it-yourself” part.

My brother is especially interested in it.

He often tries to make the things they

describe.

I also like this programme because it

makes our family more united.

 

Моя улюблена

телепередача

Моя улюблена телепередача «Поки

усі вдома».

Моїм батькам і братові вона теж по­

до­баєть­ся, так що ми дивимося її

всі ра­зом.

У цій програмі ми зу­с­т­р­і­чає­мо­ся з ­ц­і­

ка­ви­ми людьми.

Вони роз­по­в­і­да­ють нам про

себе і свою­ роботу, знай­ом­лять

із членами своїх родин.

Атмосфера на цій передачі дружня

і не­о­ф­і­ц­ій­на.

Учасники часто роз­по­в­і­да­ють за­

бавні історії і жартують.

Іноді мені здається, що вони в нас

у го­с­тях, вони — наші близькі друзі

і си­дять з нами в нашій вітальні.

Ще одна відмітна риса цієї пе­ре­

дачі — це та частина, де розповіда­

ють, як зро­би­ти самому різні речі.

Особливо цим ціка­вить­ся мій брат.

Він часто пробує зро­би­ти те, що

вони описують.

Крім всьо­го іншого, я люблю цю пе­

ре­да­чу за те, що вона робить нашу

ро­ди­ну ще друж­н­і­шою.

Залишити відповідь